Zgłoś działania niepożądane

Działanie niepożądane - każde stwierdzone wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia reakcji niepożądanej u zwierząt, która jest niekorzystna i niezamierzona oraz wystąpiła po zastosowaniu (zgodnie z warunkami dopuszczenia do obrotu lub off-label use) produktu Zoetis, niezależnie od tego czy ma to związek z produktem czy nie. Działaniem niepożądanym jest także podejrzenie braku spodziewanej skuteczności, podejrzenie naruszenia okresów karencji, podejrzenie wady jakościowej produktu (bez względu czy wystąpiła ekspozycja u zwierząt lub ludzi na produkt), podejrzenie narażenia człowieka na działanie produktu, podejrzenia przeniesienia za pośrednictwem produktu Zoetis jakiegokolwiek czynnika zakaźnego lub podejrzenie działania ekotoksycznego.

Produkt Zoetis

Pacjent

Opis reakcji

Prosimy o podanie wszystkich dostępnych informacji dotyczących działania niepożądanego, sposobu podania produktu, dawki, czasu wystąpienia objawów po podaniu produktu, czasu trwania objawów i dokładnego ich opisu, innych produktów podawanych jednocześnie, stanu zdrowia zwierzęcia przed zastosowaniem produktu, opisu wyników badań laboratoryjnych, biopsji, rtg i innych. W przypadku podejrzenia wady jakościowej proszę o opis nieprawidłowości i dołączenie zdjęcia, jeżeli jest to możliwe.

Dane zgłaszającego


Załącznik


Wszystkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz RODO znajdują się na stronie www.zoetis.com.pl w zakładce „Polityka prywatności”. / All information related to personal data processing and GDPR is available on the website www.zoetis.com.pl in section “Polityka prywatności”.